Naustvoll Gard VIDEO - FILM Naustvoll Besøksgard Naustvoll Gard Skule Kennel Citagarden Om Citagarden Kjøpe Schäferhund? Kjøpeavtale kvalp HD/AD og MH Avlstispe EVA Avlstispe EVA kvardag Avlstispe Bexi Avlstispe Chakka Avlstispene bilete Hannhund ENZO Kull ALBUM BEXI og CHAKKA kvardag Akullet om kvalpingen A-kullet den første tida Akullet AXEROS Akullet ALEX Akullet AGERA Akullet A-KOMPIZ Akullet ANNA Akullet far: Bomber A-KULLET trening A-kullet felles Bkullet - far Dizco Bkull-slekt Bkull-farssida Bkull kvalpeside C kullet - foreldre C kullet - undervegs C kull -kvalpekjøpar C kull KVAR KVALP C-kullet vidare i livet D-kull - Orax DAKOTA Dizco vidare Ekull - med Lexus E-kull vidare EZRA Minne - Cita Minne Gamlehundane Minne Cita Resultat: Historiar Biletalbum Til sals Gjestebok Kontakt
2164641 besøkande
sidan 6. okt 2012

Citagarden brukar kjøpeavtalen til NKK og ein avtale som eg sjølv hadde ønska ved kvalpekjøp, og som inneheld mine interesser som oppdrettar. 

NB! For at garantiane med økonomisk kompensasjon skal gjelde, må punkta om både HD, AD og MH gjennomførast.   

Avtalar framover: 

Schäferhundkvalpen er avkom frå friske foreldre.  Den er registrert i NKK, chipmerka, vaksinert og vert levert med pass og helseattest, som på hannhundane dokumenterer om steinane er komne ned (om dei er det), og at kvalpen er fri for sjukdom og sjukdomsteikn. 

Den kan likevel utvikle sjukdomar eller lidingar som forringar verdien av hunden.  Som oppdrettar ønskjer eg korrekt dokumentasjon på avlen i kennel Citagarden. 

Kjøpar sine plikter ovanfor Citagarden:

-Å gje hunden riktig mat, mosjon og mental trening.

-Å følgje opp med ormebehandling/vaksine.

-Å røntke hunden for HD/AD etter 12 mnd - før 14 mnd.

-Å gjennomføre unghundbeskriving (MH) før 16 mnd.

HD/AD og MH må gjennomførast før kompensasjon for feil vert utbetalt.

-Om hunden skal avlivast eller omplasserast, skal oppdrettar orienterast skriftleg på førehand og godkjenne valet.  Oppdrettar har rett til å kjøpe hunden tilbake, om kjøpar ikkje vil/kan ha hunden lenger.

Citagarden sine plikter ovanfor kjøpar:

-Om hunden ikkje består MH eller funksjonsanalyse, viser uakseptable feil/manglar som kun er arvemessig, får kjøpar refundert 10.000 kr (HD/AD-røntking må vere gjennomført og avlest før utbetaling).  Det må dokumenterast skriftleg av godkjent mentaltest dommar innan NKK. 

-Familien og slekta til kvalpen, er svært bra når det gjeld HD og AD.  Likevel kan kombinasjon av slekter, føre til feil.      Om kjøpar ikkje har forsikring, refunderer Citagarden 2.000 ved HD D eller E,  2.000 ved AD 2 eller 3. 

-Testikkelfeil.  Om hannhundar ikkje har normale testiklar ved 18 mnd alder, refunderer Citagarden 5.000, om det er dokumentert frå veterinær.

-Ved mindre feil som tannfeil eller hengeøyre, får kjøpar betalt tilbake 2.000 kr, ved dokumentasjon frå veterinær/dommar. 

-Maks refusjon frå oppdrettar er 10.000 NB: HD/AD og MH må vere gjennomført. 

 

Dato - Stad - Underskrifter kjøpar og seljar  (2 orginalar)

   Nytt på sidene 23.06.2019
Ny film på filmsida
23.06.2019
Kastrering av Odin og Tinus
16.06.2019
Oppdatert gardsbok 2019
12.05.2019
Oppdatert gardsboka 2019
17.04.2019
Oppdatert filmsida
17.04.2019
Ny filmsnutt av Odin og Sølvi
14.04.2019
Bilete frå MH Elektra og Evito
14.04.2019
Bilete frå FP og MH Enzo
14.04.2019
Oppd. Dakota
06.04.2019
Oppdatert gardsbok 2019