Naustvoll Gard Naustvoll Besøksgard Naustvoll Gard Skule Kennel Citagarden Om Citagarden Kjøpe Schäferhund? Kull ALBUM Resultat HD, AD, MH Avlstispene Ønskjer hund? Avlstispe EVA Avlstispe Bexi Avlstispe Chakka Avl på hund Kjøpeavtale kvalp Raseklubben NSchK Raseklubben NSchK 2 Raseklubben NSchK 3 Akullet om kvalpingen A-kullet den første tida Akullet AXEROS Akullet ALEX Akullet AGERA Akullet A-KOMPIZ Akullet ANNA Akullet far: Bomber A-KULLET trening A-kullet felles Bkullet - far Dizco Bkull-slekt Bkull-farssida Bkull kvalpeside C kullet - foreldre C kullet - undervegs C kull -kvalpekjøpar C kull KVAR KVALP C-kullet vidare i livet D-kull - Orax Ekull - med Lexus Ezra E-kull vidare ENZO EVA BEXI og CHAKKA Minne - Cita Minne Gamlehundane Minne Cita Resultat: Tankevekkar? Biletalbum Til sals Gjestebok Kontakt
1494899 besøkande
sidan 6. okt 2012

Raseklubben

Eg er medlem av Norsk Schäferhund Klub.

Diskusjonen om deling av Schäferhunden i to ulike rasar, og i to ulike raseklubbar, pågår for fullt i Sverige og Norge.  Ei veldig god side, med mange gode linkar til Schäferhundstoff er BRUKSSCHÄFERPORTALEN - her ligg linkar til diskusjonar.

Personleg har eg meint nei.  Det bør vere plass for dei ulike variantane innanfor ein raseklubb, men folka som styrer raseklubben vil nok øydelegge for det.  Norsk Schäferhund Klubb, er blitt ein eksteriørklubb.  I tillegg er det veldig ulik handheving av reglar, utifrå kven du er.  Det er heller ikkje høve for å kome fram med meiningar i dei rette fora, for å få diskusjonen der den skal vere.  Lite tillitsvekkjande, og veldig trist, at "min" raseklubb har utvikla seg slik.

Mine fleste schäferhundvenner, som er oppdrettarar og som driv med teneste-, rednings- og brukshundar, er ikkje medlem.

Eg har vore engasjert i å få folk til å godta ulike syn på avl.  Eg har skrive innlegg til bladet, sendt epostar til HS og HAR og sendt saker til årsmøte.  Eg har ikkje delteke i diskusjonane på fb, fordi eg har tenkt at det skal gjerast "korrekt", innad i organisasjonen. 

Innlegga mine har ikkje blitt trykt i bladet "Schäferhunden". Innlegga er AVVIST - endå dei ber om stoff.  LES INNLEGGA HER  Ganske utruleg at dei sensurerer meiningane til medlem.  At dei er ueinige er greit, men å nekte å la meiningar kome fram????

Epostar til HS/HAR blir ignorert, får ikkje svar.  Der er andre som har prøvd før meg LES ANDRE SINE INNSPEL 

Sakene som eg har sendt til årsmøte, vart avvist av avd.Bergen.  Årsmøtet var onsdag 8.februar 17 kl. 19.00 på Grimseid.  Reiseveg for meg frå Balestrand til Bergen, til møtet er 220 km + ferje, reisetid ca. 4,5 time ein veg.  Så eg reiste ikkje på møtet for å "kjempe" for sakene mine.  

No i ettertid får eg mange tilbakemeldingar om at eg ikkje må slutte å kjempe.  Men kvifor kan ikkje dei som er i NSchK, som er faktisk er einige i det eg skriv, faktisk stå for det. Vise det med namnet sitt? Personar skriv til meg at eg må fortsette kampen? Kvifor skal eg det?  

Eg legg ut sakene og innlegga som er blitt avvist, så kan interesserte lese. 

Så no er eg faktisk usikker - eg trur ikkje at NSchK er raseklubben min lenger. Om det vert deling, blir eg sjølvsagt med i den nye raseklubben som ivaretek Schäferhunden som ein arbeidshund.


Sakene som vart nedstemt av avd. Bergen ligg her, dvs. vi får ikkje kome fram med meiningane våre til NSchK sitt årsmøte eingong:

Denne som ligg først, er den aller-aller viktigaste etter mitt syn, fordi denne forandringa kunne inkludert alle ulike Schäferhundoppdrettarar i ein raseklubb:

(Eg har skrive på bokmål, for å unngå harselering av nynorsken)


AVVIST AV AVD.BERGEN   

Forslag til Avd. Bergen sitt årsmøte:

(Forslag til Rep.møtet for Norsk Schäferhund Klub  2017)

Korrigere formulering i § 2-3 Medlemsplikter.

Eksisterende tekst: 

§ 2-3 Medlemsplikter

Medlem er forpliktet  til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og NKK’s lover og bestemmelser.  Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktivitet og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKK’s eller NSchK’s hva gjelder offentlige klubbinternt regelverk og retningslinjer.

Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Forslag til ny tekst:

§ 2-3 Medlemsplikter

Medlem oppmuntres til å følge NSchK sine lover og bestemmelser, og er forpliktet til å følge NKK’s lover og bestemmelser.  Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktivitet og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKK’s eller NSchK’s hva gjelder offentlige klubbinternt regelverk og retningslinjer.

Medlemmene oppmuntres til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Bakgrunn for forslaget:

Ekskludering fra NSchK utifra kp.7 er riktig, siden det er NKK sine regler og det vil gjelde alle uansett raseklubb og oppdrett her i Norge.

NSchK har i tillegg mange andre krav og forbud, som fører til at gode oppdrettere ikke kan bidra og påvirke i NSchK.   Medlemmer har kommet med innspill i flere år, men slipper ikke frem. 

I noen land er det blitt opprettet flere raseklubber for Schäferhunden, eks. i Sverige med Svensk Bruks Schäfer og Svensk Schäferhundklub, i Tyskland har SV fått konkurranse med RSV2000. 

Dette gjør at mye kunnskap går tapt. Schäferhunden taper på flere raseklubber, som egentlig bare er maktkamper mellom mennesker.  Det bør være en raseklubb i vårt lille land, og den bør ta vare på Schäferhunden som en brukshund, i tillegg til en utstillings- og familiehund. 

Mange oppdrettere av Schäferhund har mye høyere krav til helse, mentalitet og bruksegenskaper, enn det NSchK krever.  Samtidig krever NSchK utstilling etter tysk mønster, som mange oppdrettere av brukslinjer og hundeførere ikke tar på sine hunder. 

Tjeneste- og redningshunder, mentaltestet i politi/forsvar, fra kull der de fleste kullsøsken har kjent mental-, HD- og AD-status, er ofte avlshunder utenfor NSchK.

Oppdrettere på brukslinjer har ikke noe valg, hvis de ikke finner avlshunder innen NSchK som de mener er gode nok, fordi det i NSchK er krav og forbud, og dermed disiplinærsaker og ekskludering.  Disse oppdretterene kan heller ikke avlskåre sine hunder innenfor NSchK, fordi det er det bare medlem som kan.

Hvis NSchK ønsker å være raseklubb for alle oppdrettere, må det bli forandringer. 

Forslaget er å korrigere ordlyd om medlemsplikten.  Da kan oppdrettere på brukslinjer være medlem og påvirke NSchK.  Gjeldende formulering legger begrensninger for gjennomføring av en fullverdig, demokratisk prosess.  Flere av klubbens øvrige og kanskje fremtidige medlemmer har både kunnskaper og interesse for mentalitet og helse.

Målet for en raseklubb bør være bredde.  Få med alle, ha oversikt over samtlige linjer med helsestatus i rasen, overvåke utvikling og avl. 

Hvorfor stenge ute et stort antall oppdrettere av tjeneste- og brukshunder?  Hvem ivaretar Schäferhunden som brukshund?

Noen av saksframleggene, vil berøre lover og paragrafer i flere statutter.  Om sakene når frem, må det evt korrigeres flere steder enn nevnt i sakene.


AVVIST AV AVD.BERGEN

Forslag til Avd. Bergen sitt årsmøte:

(Forslag til Rep.møtet for Norsk Schäferhund Klub  2017)

Helseregister:

HAR bør lage/ajourføre dataregister på alle avlshunder og deres kullsøsken, som er tilgjengelig for alle oppdrettere.  Registeret bør inneholde veterinærpåviste allergier, rygg- og hudlidelser, schäferrompe, bukspyttkjertelsvikt, immunsvikt,øyesykdommer mm på avlshunder/avkom.

Eksisterende tekst: 

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I
NORSK SCHÄFERHUND KLUB
1
REV. 3 – 09.04.2016

Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (HAR)
§1-1 SAMMENSETNING
NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består …

Utvalget har følgende hovedansvar:

- Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger.

- Ajourføre våre avlstatutter.

- Rekruttere nye dommere.

- Ha kontakt med oppdrettere.

- Påse at avlen foregår etter de retningslinjer til enhver tid har trukket opp.

Forslag til ny tekst:

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I
NORSK SCHÄFERHUND KLUB
1
REV. 3 – 09.04.2016

Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (HAR)
§1-1 SAMMENSETNING
NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består …

Utvalget har følgende hovedansvar:

- Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger.

- Ajourføre våre avlstatutter.

- Ajourføre helseregister.

- Rekruttere nye dommere.

- Ha kontakt med oppdrettere.

- Påse at avlen foregår etter de retningslinjer til enhver tid har trukket opp.

Bakgrunn for sak 3 - Helseregister:

HAR bør ha bedre oversikt over helse. Hannhunder kan ha flere avkom som er syke, likevel blir det avlet videre med samme hannhund.  Raseklubben kan sette krav om innrapportering fra veterinær og lage et register på alle avlshunder, slik at alle som leter etter hannhund kan sjekke helsestatus hos HAR. Dogweb i NKK inneholder HD og Ad status, men det forekommer også sykdommer der hunder må gå på medisiner i lang tid.  Avlshunder som gir sykdom blir brukt gjentatte ganger.  En raseklubb for Schäferhund, må være opptatt av å kartlegge allergier, rygg- og hudlidelser, schäferrompe, bukspyttkjertelsvikt, immunsvikt, øyesykdom mm. 


Det er litt skeiv fordeling i HAR:

AVVIST AV AVD. BERGEN

Forslag til Avd. Bergen sitt årsmøte:

(Forslag til Rep.møtet for Norsk Schäferhund Klub  2017)

Forandre tekst i §1-1 SAMMENSETNING og §1-4 FORSLAG TIL ENDRINGER:

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 HOVEDAVLSRÅD (HAR)  §1-1 Sammensetning

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I
NORSK SCHÄFERHUND KLUB
1
REV. 3 – 09.04.2016

Eksisterende tekst: 

Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (HAR)
§1-1 SAMMENSETNING
NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består av 5 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis skal være eksteriørdommer. Av rådets medlemmer skal minimum 3 være eksteriørdommere for rasen, de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme avlsmessige
spørsmål og/eller kunne dekke en sekretariatsfunksjon i rådet.

 §1-4 FORSLAG TIL ENDRINGER

 orslag vedrørende avlsrådssaker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må fremmes gjennom HAR.

HAR avgjør om eventuelle forslag skal behandles på representantskapsmøtet. HS kan overprøve HARs avgjørelse.

Forslag til ny tekst:

Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (HAR)
§1-1 SAMMENSETNING
NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består av 5 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis skal være eksteriørdommer. Av rådets medlemmer kan 2 være eksteriørdommere for rasen, de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme mentalitet og helse innen rasen, et medlem må kunne dekke en sekretariatsfunksjon i rådet.

§1-4 FORSLAG TIL ENDRINGER
Forslag vedrørende avlsrådssaker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må fremmes gjennom HAR eller avdelings-årsmøte.
Representantskapsmøtet avgjør om eventuelle forslag skal behandles på representantskapsmøtet. HS kan overprøve HARs avgjørelser.

Bakgrunn for forslaget: la den arbeide, har SV en regel som sier: Å avle en schäferhund er å avle for arbeid.""Oppdrett av schäferhunder betyr oppdrett av brukshunder. Dette må alltid være vårt mål, hvis ikke skal vi slutte å produsere schäferhunder."

NSchK må ivareta Schäferhunden som en brukshund, i tillegg til en utstillings- og familiehund.   På siste representanskapsmøte ble det gjort endringer, som tildeler få personer stor makt.

Mange oppdrettere av Schäferhund har mye høyere krav til helse, mentalitet og bruksegenskaper, enn det NSchK krever.  Tjeneste- og redningshunder, mentaltestet i politi/forsvar, fra kull der de fleste kullsøsken har kjent mental-, HD- og AD-status, er ofte avlshunder utenfor NSchK.  Hvis NSchK ønsker å være raseklubb for alle oppdrettere, må det bli forandringer. 

Målet for en raseklubb bør være bredde.  Få med alle, ha oversikt over samtlige linjer med helsestatus i rasen, overvåke utvikling og avl. 

Hvem har oversikt over linjene som  oppdrettere av tjeneste- og brukshunder bruker?  

Hvem ivaretar Schäferhunden som brukshund?

Gjeldende formulering legger begrensninger for gjennomføring av en fullverdig, demokratisk prosess.  Flere av klubbens øvrige og kanskje fremtidige medlemmer har både kunnskaper og interesse for mentalitet og helse.

   Nytt på sidene 28.01.2018
C-gjengen etter dei reiste frå garden
28.01.2018
Gratulerer med 3 årsdagen til C-kullet :-)
21.01.2018
Rydda litt på sida om HD/AD/MH :-)
19.01.2018
Bilete av Citagardens EZRA
19.01.2018
Bilete av Citagardens Enzo
15.01.2018
Citagardens Enzo til sals
14.01.2018
Oppdatert sida "Om Citagarden"
14.01.2018
Oppdatert sida med BILET-ALBUM
14.01.2018
Ny side Gardsbok 2018
26.12.2017
Oppdatert gardsbok 2017