Naustvoll Gard VIDEO - FILM Naustvoll Besøksgard Naustvoll Gard Skule Nat - mat - div Skule matematikk Skule naturfaglinkar Kennel Citagarden Biletalbum Til sals Gjestebok Kontakt
2187116 besøkande
sidan 6. okt 2012

Vidare i livet ...

  E-kullet f. 25.september 2017  Etter Citagardens Bexi og Hedeforsens Lexus

  

  

 

 

 Citagardens Elektra

-er reist til Bergen til Yvonne og Håvard.

Elektra er ein veldig glad og kosete hund, med høgt aktivitetsnivå.

- langhår.

_______________________

28.april 18 var "Yuna" på utstilling i Norsk Schäferhundklub, avd. Bergen.  Ho fekk fin kritikk og vart BIR :-) LINK til meir info og bilete.

31.mars 2019, Nyborg:  Mentalbeskrivelse unghund MH, Norsk Dobermannklub-Bergensgruppen, dommarar:   Ronny Eliassen og  Bente Line Nordtveit. 

 

 Citagardens Kaizer

- er reist til Hamar med Regine.

Han var middels av hannhundane, ein allsidig og triveleg kar.  Håpar verkeleg at han fyller NRH-ønskene.

  

 Citagardens Ezra

- ny prinsesse :-)

- aktiv, frampå.

- normalhår.

Er hjå Tina og har eiga webside LINK

  

 Citagardens Enzo

Enzo er ein roleg kar, som kjem til å bli ein veldig god hund, med den rette føraren. Enzo er trygg, roleg og svært samarbeidsvilleg, men vil trenge ein god førar i 2-årsalderen :-)  Han er her til rett førar dukkar opp, eller han vert her med meg.

- normalhår. 

Er hjå meg - eiga side LINK

  
  

  

 

 

 

 Citagardens Evito

-reiste til Bergen med Helene og Ole Andrew.  Lukke til!

-veldig førermjuk og kosete.  Du får deg ein lojal kamerat.

- litt matforsvar mot kullsøskena, ved mat samme skål.  Elles heilt fint.

-langhår, får samme pels som mor.

28.april 18 fekk vi møte "Elvis" (Evito).  Veldig kjekt!

LINK til fleire bilete :-)

31.mars 2019, Nyborg:  Mentalbeskrivelse unghund MH, Norsk Dobermannklub-Bergensgruppen, dommarar:   Ronny Eliassen og  Bente Line Nordtveit.

Kryptokid, refusjon 5000. 

   Citagardens Elexus

- mest dominante i heile kullet.  Kontaktvilleg. Glad.  Normalhår.

Elexus vart trena og testa i forsvaret.  Elexus var ein dominant kvalp, som skilde seg veldig frå dei andre.  I Forsvaret vurderte dei at han var for skarp, i forhold til motet sitt.  Han slo for raskt over i aggresjon i visse situasjonar.  Elexus var snill og god elles, men vi vurderte det som uaktuelt at han skulle omplasserast, så det vart avslutta.  Eg tykte det var greit å refundere 10.000 slik som avtalen tilsa, sjølv om ikkje han var HD/AD-røntka og MH-beskriven. Vi hadde fin dialog over tid, og det var veldig trist at det vart slik.  

   

Ice vart seld til ein oppdrettar i Sverige.  Ho ville ha kvalp, fordi dette er frå hennar eigne linjer.  Eg kjenner ikkje dama, men sidan ho er oppdrettar til hund på morssida, sa eg ja til at ho fekk kvalp.  Forsikring for skjulte feil, gjeld IKKJE når kvalp vert seld ut av Norge, og dette var presisert både i NKKavtalen og i tilleggsskriv.  Ho måtte forsikre kvalpen sjølv, og kunne sjølv velje om ho ville forsikre for skjulte feil (det gjeld alle kvalpekjøparane).  Det har ho signert på. 

Avtalen for E-kullet inneheld kompensasjon for kryptokisme, tenner, øyre, HD/AD, uakseptable resultat på MH, men IKKJE for SKJULTE FEIL - fordi det måtte ho sjølv ordne sidan kvalpen vart registrert i Sverige.  Dette har kjøpar skrive under på.

Eg har undersøkt med juristar på ulike stader. 

«I norsk rett er det avtalefrihet, hvilket betyr at man står fritt til å inngå de avtaler man måtte ønske. Hovedregelen er at det er kontrakten mellom partene som regulerer det avtalerettslige forholdet mellom dem, det er altså den skriftlige avtalen som er avgjørende for problemstillingen.» 

Eg vert hetsa på fb, omtalt som sjuk og galen.  Det skal advarast mot meg, både som person og mitt oppdrett. 

Eg vil ikkje la meg true til å betale tilbake heile kjøpesum, røntking og avliving. 

Fakta: 

Vi har ein kjøpekontrakt, som ikkje dekkar skjulte feil.  Fram til no har eg likevel tilbydd ½ kvalpesum og kravd at ho skal slutte å skrive så einsidig negativt på fb.  Det tilbodet har ho ikkje lenger, og alle som har lest trådane, forstår nok kvifor.  

 

Citagardens E-Queen of Ice

- langhår, bli sikkert veldig lik mor.

Bur i Sverige. 

Ho har blitt brukt i trekk saman med grønlandshundar, sprang 20-30 km heilt inntil ho vart røntka, så det var veldig uventa at ho hadde deformert bekken. 

Det vart oppdaga då ho skulle røntkast og var 18mnd gamal.  

Avliva. 

   Citagardens Ettza

Ettza er førermjuk og kontaktsøkande, ho er ei tispe av middels rang.

- langhår.

Eigar meinte at Ettza hadde svulst på hjernen, fordi det var adferdsforandringar ved 1årsalder.  Ettza vart ikkje røntka for HD-og AD, heller ikkje MH-testa.  Veterinær fann ingenting på prøver, men eigar meinte ho skulle avlivast.  Eg fekk ikkje kjøpe hunden tilbake, refunderte likevel 5000 kr. 

   Nytt på sidene 06.07.2019
GRATULERER til Tina og Ezra
23.06.2019
Ny film på filmsida
23.06.2019
Kastrering av Odin og Tinus
16.06.2019
Oppdatert gardsbok 2019
12.05.2019
Oppdatert gardsboka 2019
17.04.2019
Oppdatert filmsida
17.04.2019
Ny filmsnutt av Odin og Sølvi
14.04.2019
Bilete frå MH Elektra og Evito
14.04.2019
Bilete frå FP og MH Enzo
14.04.2019
Oppd. Dakota