Naustvoll Gard VIDEO - FILM Naustvoll Besøksgard Visjon Historie Minigris Vinterarbeid Jul på garden Aktivitet no Skule Feriekoloni Gardsbesøk Naustvoll Gard Skule Kennel Citagarden Biletalbum Til sals Gjestebok Kontakt
2896780 besøkande
sidan 6. okt 2012

HD/AD og MH

Som oppdrettar ønskjer eg å vite mest mogleg om kulla.  Kvalpekjøparane skriv under på å gje meg dei fakta eg ønskjer, dvs HD- og AD-røntke før 18 mnd, få det offentleg avlest og gjennomføre mentalbeskriving (MH) av hundane.  Etter det, har dei gode rettar ved problem.  Å love at det vert bra kan eg ikkje, men eg kan love at vi skal ordne opp oss i mellom, om noko vert feil.  

Alle som vil kan finne oversyn over alle registrerte hundar av alle rasar i NKK sin Dogweb.  LINK  til Databasen.  Her kan du søke på eigen hund og andre sine.  Dette er særleg viktig når du er på leit etter hund.

Hundar frå Citagarden som er over 1 år:

HD og AD-resultat:

Tal fødde kvalpar:

Tal og % røntka HD :

Tal - %  A og B

Tal - % C

Tal - % D

Tal - % E

34

24 - 70,5%

  22 – 92%

1 - 4%

0

1 - 4%

 

Tal fødde kvalpar:

Tal og % røntka AD

Tal - % 0

Tal - % 1

Tal -% 2

Tal - % 3

34

24 – 70,5%

24 – 100%

0

0

0

 

Samla oversyn:

     

 Namn:

 HD ADMH Merittar 
 Agera A 0 MH BH ferdselsprøve- funksjonsanalyse - NRH ettersøkshund - avlskåra NSchK
 A-kompiz A 0 MH 
 Alex A 0  MH 
 Anna - -  Død før 1 år.
 Axeros A 0 MH 
 Bibbi A 0 MH BH
 Bexi A 0 MH BH - AD - Avsgodkjent i NSchK
 Bezzi A 0 MH BH
 Cana B 0 K-test Bestått K-test, FP/ BH , NBF D-spor - 572,5 poeng -opprykk.  NBF C-spor - bestått 458 poeng. Tre førstepremiar i LP1 og difor tittelen LP1.  Opprykk til kl 2 i LP. B-godkjent spor i NRH.
 Cessi B 0 Funk Bestått funksjonsanalyse
 Celia E 0 - Avliva pga HD E.
 Chakira    Familiehund
 Chakka A 0 MH MH-unghundbeskriving, FP/BH ferdselsprøve, G -utstilling etter NKK, G -utstilling etter tysk mønster,  Avlskåra innan NSchK. Opprykk til LP kl2. UHP/AD.  Bestått Funksjonsanalyse. Avlstispe i kennel Citagarden.
 Chanko A 0 MH Gjennomført og bestått funksjonsanalyse hjå Forsvarets Hundeskole.  Bestått anleggsprøve og klar for ekvipasjegodkjenning.  Godkjendt av forsvarets hundeskole 20.september -17.  LINK
 Charlie B 0 funk Bestått funksjonsanalyse
 Chef A 0 MH MH-beskriving, B-godkjent i Norske Redningshunder 18 mnd gamal  (NRH-appell, bestått spor og rundering) Bestått mørkerunderinga.
 Cola B 0 - Død - ulukke
 Cherie A 0 MH MH-unghundbeskriving
 Chiwa B 0 MH MH-unghundbeskriving, D-spor NBF, B-godkjent i NRH
 Dizco A 0  Røntka og bur i Sverige
 Dakota A 0 MH MH-unghundbeskriving
 Enzo A 0 MH BH - Bestått ferdselsprøve. MH-unghundbeskriving
 Ezra B 0 MH Røntka og MH i Sverige, ligg i skk sin avlsdatabase. Avlstispe i Sverige.
 E-Kaizer A 0 MH MH - Østlie hundesenter
 Evito A 0 MH MH-unghundbeskriving
 Elektra C 0 MH MH-unghundbeskriving
 Ettza - - -Eigar meinte at Ettza hadde svulst på hjernen. Adferdsforandringar ved 1årsalder.  Ikkje røntka for HD-og AD, eller MH-beskriven.  Eigar meinte ho skulle bort.
 Elexus - - -Elexus vart trena og testa i forsvaret.  Elexus var ein dominant kvalp, som skilde seg veldig frå dei andre.  I forsvaret vurderte dei at han var for skarp, i forhold til motet sitt.  Han slo for raskt over i aggresjon.  Vi vurderte saman at det var uaktuelt at han skulle omplasserast, så det vart avslutta.  Elles var han ein triveleg hund, sa eigar.
 E-Queen of Ice - - -Sverige.  Det vart oppdaga at bekkenet er deformert (medfødd skade, oppdaga då ho var 18mnd gamal). Ikkje HD-/ AD-røntka eller MH-beskriven.  
 Faqima    
 Fasca    
 Faxe    
 Faragon    
 Fabbe    
   

MHtest kan tolkast ulikt og mange forstår ikkje kor viktig det er for oss oppdrettarar å få denne tilbakemeldinga.  Fredrik Steen har denne bloggen: LINK 

   Nytt på sidene 16.10.2020
Kvardagsbilete Citagardenhundar:)
26.09.2020
Naustvoll Grabben
26.09.2020
Oppdatert Gardsboka 2020
07.09.2020
Tina på utstilling :)
07.09.2020
Gratulerer Ezra :)
30.08.2020
Plan Dakotakull
16.08.2020
Plan kull Chakka
22.07.2020
Naustvoll Supergut er flytta ut :)
21.07.2020
Oppdatert gardsboka 2020
19.07.2020
Oppdatert side om alle kulla