Naustvoll Gard VIDEO - FILM Naustvoll Besøksgard Naustvoll Gard Skule Kennel Citagarden Biletalbum Til sals Gjestebok Kontakt
2642336 besøkande
sidan 6. okt 2012

Galleri

Kva når hunder har HD?
Hund med svak grad vil som oftast ikkje ha symptom og kan leve eit vanleg liv. Hund med middels grad HD, kan vise symptom, men kan óg leve vanleg. Den bør ikkje pressast eller brukast i trekk/kløv/tungt arbeid. Hund med sterk grad HD vil ha usikre odds. Det vil og variere mykje. Nokre hundar vert invalide, andre kan klare seg utan å vise teikn på smerte.


Oversikt
Nytt på sidene 13.05.2020
Naustvoll Bajas vart kåra!!!
06.05.2020
Ny film av Hestar, Sauer og Hund :)
22.04.2020
Oppdatert Citagardens Ezra
13.04.2020
Kullplan Citagarden
02.04.2020
Naustvoll Bajas :)
02.04.2020
Ezra blei mor 6.mars :)
22.03.2020
Oppdatert Enzo si side
16.03.2020
Kull utsett til seinare
23.02.2020
Ny film - skitur med Bexi og Enzo :)
22.02.2020
Film av Faqima