Naustvoll Gard VIDEO - FILM Naustvoll Besøksgard Naustvoll Gard Skule Nat - mat - div Skule matematikk Skule naturfaglinkar Kennel Citagarden Biletalbum Til sals Gjestebok Kontakt
1697644 besøkande
sidan 6. okt 2012

Slik avlsråd burde vere:

Utdrag frå Øystein Eikeseth sitt foredrag om Arbeid i avlsråd (NKK sitt avlsrådskurs): 

 

Avlsråd

- Avlsrådet er styrets fagkomité og arbeidsorgan i rase og avlsspørsmål

- Avlsrådet er et rådgivende organ. Ansvaret for avlen hviler på oppdretter

- Avlsarbeidet skjer ut fra klubbenes lover, vedtatte avlsmål og retningslinjer som følge av vedtak

- Avlsrådet rapporterer til styret

- Avlsrådet skal ikke stå over styret i avlsspørsmål

- Avlsrådet er et råd, og skal være rådgivende (en ressurs) for den som trenger bistand

- Avlsrådet må derfor ha kunnskap om hundeavl

Hvorfor avlsråd

Krav til avlsrådsmedlemmer:

- Kunnskap om genetikk

- Kunnskap om rasen

- Helst lang erfaring i rasen

- Åpen for andres meninger og andres avl

- Kunne akseptere andres meninger

- Det må ikke stilles spørsmål ved rådsmedlemmenes moralske vandel i forhold til hundesporten

- Aldri være tvil om rådsmedlemmenes upartiskhet eller objektivitet

- Etiske regler og normer er til for å bevare tillitsvalgtes anseelse

- Forpliktelser, ansvar, oppførsel og atferd – ikke bare i klubben, men også utenfor

Der alle tenker likt – tenker ingen nytt!

Det skal være diskusjoner i avlsrådene

Avlsrådets viktigste oppgaver

- Rådgivning - gi råd og veiledning til uerfarne oppdrettere og nye hundeeiere i avlsspørsmål - fraråde paring på grunn av helse/gemytt

- Føre statistikk

- Bruke DogWeb

- Kunne akseptere erfarne oppdretteres resultater, uten å underkjenne disse, selv om det av og til kan slå feil

- Middelmådighet fører aldri til store resultat

- Følge klubbenes avlsregler når man sitter i rådet. Dispensasjoner bør ikke gis. Skal man likevel gi det, er det styret, ikke avlsrådet, som skal gi slike. Og dispensasjoner skal aldri gis til avlsrådets medlemmer

- Forestå helseundersøkelser, for deretter å publisere resultatene

- Ha kontakt med veterinærer med kunnskap om genetikk

- Ikke henge seg opp i uvesentligheter, men se hele avlen under ett

- Målet er friske og lykkelige hunder

- Alle medlemmene i en klubb har sterke meninger om avl, oppdrett og om avlsrådets medlemmer

- Avlsrådets medlemmer må ha evne til å lytte til andres meninger
   Nytt på sidene 14.07.2018
Ezra er flytta
06.07.2018
Oppdatert om Schäferavl.
05.07.2018
Oppdatert Enzo
22.06.2018
Oppdatert gardsbok 2018
21.06.2018
Raseklubben - ekskluderer det dei ikkje likar?
07.06.2018
Fleire filmar
20.05.2018
Nye filmar - Bajas til Sogndalsdalen og eselet Timmi jagar Ezra
01.05.2018
Dakota - oppdatert
01.05.2018
E-kullet vidare -oppdatert
26.04.2018
Flott bilete av Balder og Martin :)