Naustvoll Gard VIDEO - FILM Naustvoll Besøksgard Naustvoll Gard Skule Kennel Citagarden Om Citagarden Kjøpe Schäferhund? Kull ALBUM Resultat HD, AD, MH Avlstispene Genetikk Ønskjer hund? AVLSRÅD Linjeavl Avlstispe EVA Avlstispe Bexi Avlstispe Chakka Avl på hund Kjøpeavtale kvalp Raseklubben NSchK Raseklubben NSchK 2 Raseklubben NSchK 3 Akullet om kvalpingen A-kullet den første tida Akullet AXEROS Akullet ALEX Akullet AGERA Akullet A-KOMPIZ Akullet ANNA Akullet far: Bomber A-KULLET trening A-kullet felles Bkullet - far Dizco Bkull-slekt Bkull-farssida Bkull kvalpeside C kullet - foreldre C kullet - undervegs C kull -kvalpekjøpar C kull KVAR KVALP C-kullet vidare i livet D-kull - Orax D-kull vidare DAKOTA Ekull - med Lexus Ezra E-kull vidare ENZO EVA BEXI og CHAKKA Minne - Cita Minne Gamlehundane Minne Cita Resultat: Tankevekkar? Biletalbum Til sals Gjestebok Kontakt
1697645 besøkande
sidan 6. okt 2012

Slik avlsråd burde vere:

Utdrag frå Øystein Eikeseth sitt foredrag om Arbeid i avlsråd (NKK sitt avlsrådskurs): 

 

Avlsråd

- Avlsrådet er styrets fagkomité og arbeidsorgan i rase og avlsspørsmål

- Avlsrådet er et rådgivende organ. Ansvaret for avlen hviler på oppdretter

- Avlsarbeidet skjer ut fra klubbenes lover, vedtatte avlsmål og retningslinjer som følge av vedtak

- Avlsrådet rapporterer til styret

- Avlsrådet skal ikke stå over styret i avlsspørsmål

- Avlsrådet er et råd, og skal være rådgivende (en ressurs) for den som trenger bistand

- Avlsrådet må derfor ha kunnskap om hundeavl

Hvorfor avlsråd

Krav til avlsrådsmedlemmer:

- Kunnskap om genetikk

- Kunnskap om rasen

- Helst lang erfaring i rasen

- Åpen for andres meninger og andres avl

- Kunne akseptere andres meninger

- Det må ikke stilles spørsmål ved rådsmedlemmenes moralske vandel i forhold til hundesporten

- Aldri være tvil om rådsmedlemmenes upartiskhet eller objektivitet

- Etiske regler og normer er til for å bevare tillitsvalgtes anseelse

- Forpliktelser, ansvar, oppførsel og atferd – ikke bare i klubben, men også utenfor

Der alle tenker likt – tenker ingen nytt!

Det skal være diskusjoner i avlsrådene

Avlsrådets viktigste oppgaver

- Rådgivning - gi råd og veiledning til uerfarne oppdrettere og nye hundeeiere i avlsspørsmål - fraråde paring på grunn av helse/gemytt

- Føre statistikk

- Bruke DogWeb

- Kunne akseptere erfarne oppdretteres resultater, uten å underkjenne disse, selv om det av og til kan slå feil

- Middelmådighet fører aldri til store resultat

- Følge klubbenes avlsregler når man sitter i rådet. Dispensasjoner bør ikke gis. Skal man likevel gi det, er det styret, ikke avlsrådet, som skal gi slike. Og dispensasjoner skal aldri gis til avlsrådets medlemmer

- Forestå helseundersøkelser, for deretter å publisere resultatene

- Ha kontakt med veterinærer med kunnskap om genetikk

- Ikke henge seg opp i uvesentligheter, men se hele avlen under ett

- Målet er friske og lykkelige hunder

- Alle medlemmene i en klubb har sterke meninger om avl, oppdrett og om avlsrådets medlemmer

- Avlsrådets medlemmer må ha evne til å lytte til andres meninger
   Nytt på sidene 14.07.2018
Ezra er flytta
06.07.2018
Oppdatert om Schäferavl.
05.07.2018
Oppdatert Enzo
22.06.2018
Oppdatert gardsbok 2018
21.06.2018
Raseklubben - ekskluderer det dei ikkje likar?
07.06.2018
Fleire filmar
20.05.2018
Nye filmar - Bajas til Sogndalsdalen og eselet Timmi jagar Ezra
01.05.2018
Dakota - oppdatert
01.05.2018
E-kullet vidare -oppdatert
26.04.2018
Flott bilete av Balder og Martin :)