INN PÅ TUNET - LIVDI Naustvoll Gard Hestar Biletalbum VIDEO - FILM Citagarden kennel Citagardenkull Chakka og Bexi-bilete Kvardag Akullet om kvalpingen A-kullet den første tida Akullet AXEROS Akullet ALEX Akullet AGERA Akullet A-KOMPIZ Akullet ANNA Akullet far: Bomber A-KULLET trening A-kullet felles Bkullet - far Dizco Bkull-slekt Bkull-farssida Bkull kvalpeside C kullet - foreldre C kullet - undervegs C kull -kvalpekjøpar C kull KVAR KVALP C-kullet vidare i livet D-kull - Orax Dkull vidare Ekull - med Lexus E-kull vidare ENZO F kullet F kullet vidare Faqima G-kull Chakka og Orex Gaia H-kull Ezra og Arro I-kull Cherie og Dexter J-kull 2022 K-kull 2022 Minne - Cita Minne Gamlehundane Minne Cita Resultat: Historiar Treningstips Kontakt
5072195 besøkande
sidan 6. okt 2012

Info om A-kullet

 Agera, Alex, Axeros og A-Kompiz  -alle-  HD: A     AA: A

A-kullet var linjeavla 3-3 (innavlsgrad 3,1%) på Dixi Vom Hause Santiages etter Fado von Karthago.  Linjeavl er det mykje av ischäferhundavl.  Eva var drektig då eg kjøpte ho, og eg var ivrig etter å få oppleve kvalping.  Eg vel å vere open om erfaring om dette kullet.  Eg kjenner til oppdrettarar som nektar for/held skjult alle negative resultat, sjukdomar og defektar på hundar, -og særleg i utstillingslinjer, som avlar på hundar med sjukdomsgen.   Det negative med dette kullet var vel eigentleg samansetning av drifter.  Dei låg høgt i energi og agressjon, og frå lågt til høgt i sjølvtillit.  Det gjere at nokre hundar er gode med rette eigar (som har ein krevjande jobb med å få fram godt resultat), medan andre vert for heftige for vårt vanlege liv.  Dei passar rett og slett ikkje inn blant folk.

Ein MH test gjev eit innblikk i kva som bur i hunden.  Dette er hjelp i avlsarbeid, sidan ein kan sjå eigenskapar ein likar eller ikkje likar, og som ein tek omsyn til i vidare avl.  Dessverre er det altfor få som tek mentaltest eller funksjonsanalyse, og mange som ikkje legg ut informasjonen.  At ein mentaltest/funksjonsanalyse er godkjent, fortel lite.  Kvar hund har sine eigenskapar, og det er kombinasjonen av desse som er interessanne. Det er mykje "skitprat" av enkelte, om andre sine hundar.  Om oppdrettarar/hundeførarar er ærlege, vil vi som leitar etter sakleg info om hundane, få eit riktigare bilete.    

Bilete frå testen - sjå heilt nede på sida.

MH-test Akullet 25.oktober 2009.  Arr: Sotra brukshundklubb Dommar: Sverre Kirkemo
1a

KONTAKT

Hilsing
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøkUnnviker kontakt, rygger og drar seg unna.Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna.
Kompiz Agera Alex
Tar kontakt, Når fører tar kontakt. Avballansert.
Eros
Intensiv kontakt atferd mot testleder.Kan hoppe og bjeffe.
1b

KONTAKT

Samarbeide
Følger ikke med. Tross gjentatt lokking.Følger med motvillig. Trekker annen retning KompizFølger med hele veien. Nøytral.Følger med villig. Engasjert.
Agera Alex Eros
Følger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.
1c

KONTAKT

Håndtering
Avviser, knurrer og/ eller biteforsøk.Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører. AlexAksepterer.Nøytral
Kompiz Agera Eros
Aksepterer, svarer med kontaktatferd.

Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testfører.
2a

LEK

Lekelyst
Leker ikkeLeker ikke, men viser interesse.Leker. Starter langsomt, men blir aktiv.Leker aktivt, starter raskt Kompiz ErosLeker veldig aktivt, starter veldig raskt.
Agera Alex
2b

LEK

Griping
Griper ikkeGriper ikke, men snuser på gjenstandenGriper forsiktig, Eller nyper i gjenstand. AlexGriper direkte med hele munnen ErosGriper direkte. Hugger i gjenstanden.
Agera Kompiz
2c

LEK

Drakamp
Biter ikke.Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot.Biter - drar i mot- slipper - nytt tak.Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipper
Eros
Griper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper
Kompiz Alex Agera
3a

JAKT

Forfølgelse
Starter ikkeStarter, men avbryter.Kompiz AgeraStarter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter


Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet
Eros Alex
Sterter direkte, løper forbi byttet. Kan snu.
3b

JAKT

Griping
Overser byttet, springer ikke frem. Kompiz AgeraGriper ikke, men snuser på gjenstandenGriper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse.Griper direkte. Slipper.Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder.
Eros Alex
4

AKTIVITET
   
Er oppmerksom/uinteressert/ inaktiv.Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger.


Er oppmerksom og mest rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.


Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig.
Kompiz Eros Alex
Er urolig. Veksler mellom aktiviteter.
Agera

5a

AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert.Kontroll. Avbrudd kan forekommeKompiz ErosInteressert. Følger fig. uten avbrudd.


Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.
Alex

Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.
Agera


5b

AVST.LEK

Truer/aggresjon
Ingen bjeff, eller knurring.

Kompiz Agera Alex Eros

Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del.Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del.Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del.Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del.

5c AVST.LEK Nyskjerrighet

Går ikke til Figurant. Uinteressert. Kompiz Går frem når fig. snakker eller leker med gj.stand.ErosGår frem når figurant gir seg til kjenne.


Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse. AlexGår frem direkte til fig. uten hjelp.
Agera
5d

AVST.LEK

Lekelyst
Viser ingen interesse. Kompiz Leker ikke, men viser interesseLeker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot.Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot.
 Eros


Griper direkte med hele munnen. Drar imot, slipper ikke
Agera Alex
5e

AVST.LEK
Samarbeide
Viser ingen interesse. KompizBlir aktiv, men avbryter.Er aktiv med figurant når den er aktiv Agera


Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig.


Oppfordrer passiv fig. til videre lek.
Eros Alex
6a

OVERRASKELSE
Redsel
Stanser, kort stopp.
Agera
Huker seg, og stanser


Gjør unnamanøver uten å vende seg bort Kompiz ErosFlykter høyst 5 meter. AlexFlykter mer enn 5 meter
6b

OVERRASKELSE    
Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd AgeraViser noe trusselatferd
Eros
Viser trusselatferd over lengre tid.
Kompiz Alex
Viser trusselatferd og noen angrepViser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt

6c

OVERRASKELSE
Nyskjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem.Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeldress og hund.


Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av. Kompiz AlexGår frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen.Går frem til kjeldressen uten hjelp. Agera Eros

6d

OVERRASKELSE

Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring/ unnamanøver.
Agera Alex Eros
 Kompiz
Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene.Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre v.2.Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringerViser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e

OVERRASKELSE
Gjenstående interesse
Ingen interesse for kjeldressen
Agera Eros
Stanser/ ser på kjeledressen minst 1 gang
Kompiz
Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger. AlexBiter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar.Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer
7a

LYDFØLSOMHET
Redsel
Stanse, kort stopp


Huker seg og stanser
Eros
Gjør unnamanøver, uten å vende seg bort. KompizFlykter høyst 5 meter AgeraFlykter mer enn 5 meter Alex
7b

LYDFØLSOMHET
Nyskjerrighet
Går ikke fremGår frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden


Går frem til skrammelet når fører står vedsiden.Går frem til skrammelet når fører har gått halve distansen
Kompiz Agera Alex Eros
Går frem til skrammelet uten hjelp.


7c

LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel
Ingen tempo Forandring, eller unnamanøver Kompiz Eros


Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene. AgeraBue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering AlexBue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringerViser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer.
7d

LYDFØLSOMHET

Vedvarende interesse
Ingen interesse for lydkilden Alex


Stanser/ lukter/ ser på lydkilden min. 1 gang

Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger. Kompiz Agera ErosBiter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar.Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.
8a
SPØKELSER
     Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd Noe trusselatferdViser trusselatferd over lengre tid Agera ErosViser stor trusselatferd, og noen angrepViser trusselatferd og flere angrep
Kompiz Alex
8b

SPØKELSER
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer.Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd. ErosKontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd
Kompiz Agera Alex
Kontollerer/viser reaksjon under hele momentet


8c

SPØKELSER

Redsel
Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører. AgeraOppholder seg mest foran eller ved siden av fører, avstandsregulering.
Kompiz Eros
Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll.Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll.Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet.Alex
8d

SPØKELSER
Nyskjerrighet
Går frem når fører har tatt av fig. drakta Eros Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden KompizGår frem til spøkelse når fører står ved siden av Agera

Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstand AlexGår frem til spøkelse uten hjelp.

8e

SPØKELSER

Kontakt
Avviser eller unngår kontakt. Kompiz Eros AlexAksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna.Besvarer kontaktforsøk


Tar selv kontakt- Balansert AgeraIntensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe.
9a

LEK 2
Lekelyst
Leker ikkeLeker ikke, men viser interesse.Leker – starter langsomt men blir aktiv.Leker aktivt, starter raskt
Kompiz Eros
Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.
Agera
9b

LEK 2

Griping
Griper ikkeGriper ikke direkte, snuser først på gjenstand

Griper forsiktig, eller nyper i gjenstandGriper direkte med hele munnen.
Eros
Griper direkte, hugger i gjenstanden
Kompiz Agera
10

SKUDD
Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt. Kompiz Agera Eros

Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet. Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv.


Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet.Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd.

Kommentarar til testen:

Avreagerer:  Agera og Eros - ja Kompiz og Alex - nei

Alex:  Uakseptabel handling på 8e, beskriver avbryter. 

Kompiz: Føres frem i bånd på spøkelsene.

Eros:  "Ene spøkelset snublet på 5 meters avstand - 8d og 8c er ikke korrekt beskrevet.

Sotra brukshundklubb arrangerte Mentaltest for unghundar for første gong.  Sidan Monica var med i styret, måtte vi jo støtte ved å vere med der.  4 Citagardenhundar vart meldt på.  

Mine tankar om testen:

Dei 4 hundane har hatt svært ulike liv.  NRH-hunden som er dyktig i rundering, kom med filla til førar under test 5, og eg følte frustrasjonen hennar då ho melde og melde, utan at førar følgde ut på påvising.  Hundane som aldri har trena rundering eller leik på avstand, har ikkje fokus på figurant i skogen på same måte. Eg ser difor på testen som rettleiande, men ikkje 100%.  MH testar korleis hundane er, som no er 15mnd gamle, noko er arv og noko påført frå miljø/oppvekst. 

Det var veldig interessant å sjå dei 4 ulike hundane i samme miljø.  2 av hundane jakta ikkje etter filla.  Eine hadde full fokus på nokre pinnar som vart kasta vekk, den andre brydde seg ikkje då filla stoppa, og returnerte i til førar.  Etterpå var ho ikkje interessert.  Det var uventa for oss, vi hadde rekna med ho ville ta den.

Eine hunden følte nok dei flagrande spøkelsane som veldig truande.  Det var kraftig vind, og lakena blafra hardt i vinden og Alex viste noko av skarpheita si ved å nafse i lakenet og var borti figuranten sine hender.  Dommarane avbraut testen sidan dette er ei uakseptabel handling, og han fekk ikkje gjennomført MH.  Vi fekk ikkje sjekka vidare om leiken var forandra eller skudd, men opplever han som skuddfast.

Dette er ein unghundtest. Neste blir funksjonsanalyse.  For meg er dette verdfull informasjon.

   Nytt på sidene 15.03.2023
NY webside for Kennel Citagarden
15.03.2023
NY webside for Naustvoll Gard - Livdi
14.06.2022
Garden vår
14.06.2022
Inn på Tunet
14.06.2022
Nytt liv på garden
26.05.2022
Citagardens K-kull
22.02.2022
Citagardens J-kull
01.01.2022
Nye filmar
11.12.2021
Oppdatert om kennelen.
19.11.2021
Om du er på leit etter schäfer - det er ikkje berre "rett rygg" som er forskjel på bruksschäfer og utstillingslinjer