INN PÅ TUNET - LIVDI Naustvoll Gard Hestar Biletalbum VIDEO - FILM Citagarden kennel Citagardenkull Kontakt
4900120 besøkande
sidan 6. okt 2012

Galleri: ÅRSTID VÅR

Det er reglar for merking av storfe. Dei skal merkast innan 7 dagar, ha eit merke i kvart øyre, med laserprega skrift/tal. Det skal stå MT for mattilsynet, deretter NO for Noreg, så komunenr, mitt gardsnr og individnr på kalven. Denne kalven er altså MT NO 14180151 0030.


Oversikt
Nytt på sidene 15.03.2023
NY webside for Kennel Citagarden
15.03.2023
NY webside for Naustvoll Gard - Livdi
14.06.2022
Garden vår
14.06.2022
Inn på Tunet
14.06.2022
Nytt liv på garden
26.05.2022
Citagardens K-kull
22.02.2022
Citagardens J-kull
01.01.2022
Nye filmar
11.12.2021
Oppdatert om kennelen.
19.11.2021
Om du er på leit etter schäfer - det er ikkje berre "rett rygg" som er forskjel på bruksschäfer og utstillingslinjer