Desse sidene presenterar Anne- Brit som etablerar. Sidene vart laga av Balestrand Kommune som presentasjon av ein etablerar i kommunen.

 


 

Mellom Balestrand og Høyanger i Kvamsøy ligg Naustvoll Gard. Ein aktivitetsgard med mange ulike dyreslag som ein kan få sjå og oppleva på nært hald. Dei tilbyr m.a ein tur på hesteryggen, og enkel servering for dei som ynskjer det.

Gardskafé: Kaffi, kaker og souvenirar.

Anne Brit Balevik N-5850 Balestrand.
Tlf. (+47) 57 69 29 32.

MEIR >>>>>