Naustvoll Gard VIDEO - FILM Hestar INN PÅ TUNET Naustvoll Gard Skule Citagarden kennel Om Citagarden Kull oversyn A-F /ALBUM Kulloversyn G-H /ALBUM HD/AD og MH Kjøpe Schäferhund? AVL Avlstispe EVA Avlstispe Bexi Avlstispe Chakka Avlstispe EZRA Cherie Avlstisper - bilete Avlstispe EVA kvardag Citagardenkull Biletalbum Til sals Gjestebok Kontakt
3678630 besøkande
sidan 6. okt 2012

HD/AD og MH

Som oppdrettar ønskjer eg å vite mest mogleg om kulla.  Kvalpekjøparane skriv under på å gje meg dei fakta eg ønskjer, dvs HD- og AD-røntke før 18 mnd, få det offentleg avlest og gjennomføre mentalbeskriving (MH) av hundane.  

MHtest kan tolkast ulikt og mange forstår ikkje kor viktig det er for oss oppdrettarar å få denne tilbakemeldinga.  Fredrik Steen har denne bloggen: LINK 

Alle som vil kan finne oversyn over alle registrerte hundar av alle rasar i NKK sin Dogweb.  LINK  til Databasen.  Her kan du søke på eigen hund og andre sine.  Dette er særleg viktig når du er på leit etter hund.

Hundar frå Citagarden som er over 1 år:

HD og AD-resultat:

Tal fødde kvalpar over 12 mnd:

Tal og % røntka HD :

Tal - %  A og B

Tal - % C

Tal - % D

Tal - % E

34

27 - 79,4%

  24 – 88,8%

1 - 3,7%

1- 3,7%

1 - 3,7%

Tal fødde kvalpar over 12 mnd:

Tal og % røntka AD

Tal - % 0

Tal - % 1

Tal -% 2

Tal - % 3

34

26 – 76,4%

26 – 100%

0

0

0

Samla oversyn:

     

 Namn:

 HD ADMH Merittar 
 Agera A 0 MH BH ferdselsprøve- funksjonsanalyse - NRH ettersøkshund - avlskåra NSchK
 A-kompiz A 0 MH 
 Alex A 0  MH 
 Anna - -  Død før 1 år.
 Axeros A 0 MH 
 Bibbi A 0 MH BH
 Bexi A 0 MH BH - AD - Avsgodkjent i NSchK. Avlstispe i kennel Citagarden.
 Bezzi A 0 MH BH
 Cana B 0 K-test Bestått K-test, FP/ BH , NBF D-spor - 572,5 poeng -opprykk.  NBF C-spor - bestått 458 poeng. Tre førstepremiar i LP1 og difor tittelen LP1.  Opprykk til kl 2 i LP. B-godkjent spor i NRH.
 Cessi B 0 Funk Bestått funksjonsanalyse
 Celia E 0 - Avliva pga HD E.
 Chakira    Familiehund
 Chakka A 0 MH MH-unghundbeskriving, FP/BH ferdselsprøve, G -utstilling etter NKK, G -utstilling etter tysk mønster,  Avlsgodkjent innan NSchK. Opprykk til LP kl2. UHP/AD.  Bestått Funksjonsanalyse. Avlstispe i kennel Citagarden.
 Chanko A 0 MH Gjennomført og bestått funksjonsanalyse hjå Forsvarets Hundeskole.  Bestått anleggsprøve og klar for ekvipasjegodkjenning.  Godkjendt av forsvarets hundeskole 20.september -17.  LINK
 Charlie B 0 funk Bestått funksjonsanalyse
 Chef A 0 MH MH-beskriving, B-godkjent i Norske Redningshunder 18 mnd gamal  (NRH-appell, bestått spor og rundering) Bestått mørkerunderinga.
 Cola B 0 - Død - ulukke
 Cherie A 0 MH MH-unghundbeskriving
 Chiwa B 0 MH MH-unghundbeskriving, D-spor NBF, B-godkjent i NRH
 Dizco A 0  Røntka og bur i Sverige
 Dakota A 0 MH MH-unghundbeskriving
 Enzo A 0 MH BH - Bestått ferdselsprøve. MH-unghundbeskriving
 Ezra B 0 MHMH-beskriving, BH(ferdselsprøva), VG på utstilling, BSL1, AD, MT - KORADAvlstispe i Kennel Skogabo og Kennel Citagarden.
 E-Kaizer A 0 MH MH - Østlie hundesenter. Problem med poter/øyre, kløe og følgeproblem av medisinar. Avliva.
 Evito A 0 MH MH-unghundbeskriving, kryptokid.
 Elektra C 0 MH MH-unghundbeskriving
 Ettza - - -Eigar meinte at Ettza hadde svulst på hjernen. Adferdsforandringar ved 1årsalder.  Ikkje røntka for HD-og AD, eller MH-beskriven.  Eigar meinte ho skulle bort.
 Elexus - - -Elexus vart trena og testa i forsvaret.  Elexus var ein dominant kvalp, som skilde seg veldig frå dei andre.  I forsvaret vurderte dei at han var for skarp, i forhold til motet sitt.  Han slo for raskt over i aggresjon.  Vi vurderte saman at det var uaktuelt at han skulle omplasserast, så det vart avslutta.  Elles var han ein triveleg hund, sa eigar.
 E-Queen of Ice - - -Sverige.  Det vart oppdaga at bekkenet er deformert (medfødd skade, oppdaga då ho var 18mnd gamal). Ikkje HD-/ AD-røntka eller MH-beskriven.  
 Faqima A 0  eiga side LINK
 Fasca    
 Faxe D   
 Faragon A 0 MH MH-Østlie hundesenter.  B-godkjent ettersøk i Norske Redningshundar
 Fabbe B 0 MH MH-mentalbeskrivelse hund.
     
     HUNDAR UNDER 12 MND:
 Geeta    
 Ginny    
 Gabby-Luna    
 G-Troja    
 Gaia    
 Gazo    
 Gucci    
 H-Iben    
 Hope    Avliva pga skade i framfot.
 H-Raga    
 Hermosa Hera    
 Hailo    
 Ira    
 Igor    
 Izo    
 Irax    
     

Hundar må vere over 12 mnd for å ta HD/AD-røntken som blir avlest av NKK. 

   Nytt på sidene 01.01.2022
Nye filmar
11.12.2021
Oppdatert om kennelen.
05.12.2021
Ledig plass på garden
04.12.2021
Saueskinn
19.11.2021
Om du er på leit etter schäfer - det er ikkje berre "rett rygg" som er forskjel på bruksschäfer og utstillingslinjer
01.11.2021
Oppdatert HD/AD resultat
19.10.2021
Gratulerer til Daniel og Felix (Faragon) med kl B i NRH !
02.10.2021
Fabbe gjennomført mentalbeskriving hund MH
30.08.2021
Kulloversyn G, H, I
30.08.2021
Side kulloversyn A-F