Naustvoll Gard VIDEO - FILM Naustvoll Besøksgard Naustvoll Gard Skule Kennel Citagarden Om Citagarden Kjøpe Schäferhund? Kull ALBUM Resultat HD, AD, MH Avlstispene Genetikk Ønskjer hund? AVLSRÅD Linjeavl Avlstispe EVA Avlstispe Bexi Avlstispe Chakka Avl på hund Kjøpeavtale kvalp Raseklubben NSchK Raseklubben NSchK 2 Raseklubben NSchK 3 Akullet om kvalpingen A-kullet den første tida Akullet AXEROS Akullet ALEX Akullet AGERA Akullet A-KOMPIZ Akullet ANNA Akullet far: Bomber A-KULLET trening A-kullet felles Bkullet - far Dizco Bkull-slekt Bkull-farssida Bkull kvalpeside C kullet - foreldre C kullet - undervegs C kull -kvalpekjøpar C kull KVAR KVALP C-kullet vidare i livet D-kull - Orax DAKOTA D-kull vidare Ekull - med Lexus Ezra E-kull vidare ENZO EVA BEXI og CHAKKA Minne - Cita Minne Gamlehundane Minne Cita Resultat: Tankevekkar? Biletalbum Til sals Gjestebok Kontakt
1741077 besøkande
sidan 6. okt 2012

Avl

Avl er vanskeleg.  Dei skal utfylle kvarandre og passe til kvarandre linjemessig.  Så enkelt og så vanskeleg!  Mentale eigenskapar, drifter, helse, eksteriør.... ulike hundar har ulike sterke og svake sider, og ulike linjer kan krasje om dei vert "miksa". 

Det er ikkje berre hannhunden som skal vurderast.  Slekta skal òg vere solid, korleis er kullsøskena, kva har han "levert" tidlegare i avl?

Ingen hund er utan svakheiter!!!  Dette er uansett rase.  Oppdrettarar tek val, prioriterer og har ein plan.  Den feilfrie hunden fins ikkje, og det vil alltid bli født dårlege individ.  Slik er det berre, men då må dei ikkje bli brukt vidare i avl, og då må kanskje oppdrettaren hjelpe den uheldige kvalpekjøparen som fekk akkurat "den" kvalpen.   I tillegg er det viktig at informasjonen når ut, UTAN at oppdrettaren skal bli svartelista av den grunn.  Det verste som som kan hende, er at informasjon om sjukdomar/defektar vert halde skjult/benekta, og får spre seg i rasen.  Motivasjonen for avl skal ikkje vere business.  At nokon tenar store summar på hundeavl er ok, men det må vere med friske, sunne rasetypiske dyr.  Kvalpekjøparar må òg ta ansvar ved å sjekke ut kva kvalp dei kjøper.  Svært mange kjøper ein "søt" kvalp via ei annonse, og trur på alt som vert fortalt.  Det held oppe mange useriøse oppdrettarar, uansett rase.


   

LINKAR TIL SIDER OM AVL (bestemmelser frå FCI og NKK):

"Tillatt å krysse variantar av samme rase".  

Innan Schäferhund vil dette gjelde korthår og langhår m.underull (Dette har vore lov i Sverige lenge).  Ganske logisk eigentleg, pelslengde er genetisk lett å forstå :-)

- om dette på bruksschäfer.no LINK

- presentasjon til raseklubbane 25.10.2016 LINK

- NKK-sider LINK Dokumentet frå FCI er her LINK

Desse nye forslaga møter stor motstand, først og fremst fordi det er andre argument enn det genetiske som vert diskutert.  Mykje har med økonomi å gjere, noko med oppdrettarmakt og mange er redde for at det dei personleg har arbeidd mot, vert øydelagt.

Det genetiske mangfoldet vinn på desse forslaga.  Alle som har genetisk kunnskap, veit at eit avgrensa genetisk materiale vert snevra inn for kvar generasjon om ein berre plukkar innad i gruppa.  Dette går ei tid, kanskje fleire tiår, men det vert innsnevra og mange gen forsvinn.  Eg støttar FCI og NKK 100% i dette.  Dei har vist at bestemmelsen bygger på kunnskap og brukar makta si.  Mange raseklubbar er negative, og viser med det (i mine auge) kor egoistiske dei er.  Raseklubbar skal ivareta rasen i vårt land.  Eigeninteresse hjå enkelte maktpersonar kan øydelegg utruleg mykje.  Når folk med "meiningar" (som ikkje bygger på kunnskap), skal styre, kan det bli mange merkelege krav i ein raseklubb.

Dette har vore mange års arbeid.  FCI godkjente det i 2015.  Den Svenske Schäferhundklubben òg. 

I alle fall:  ALL HONNØR til Astrid Indrebø og Kim Bellamy i NKK.   


Det er mange sjukdomar på hundar, som vi vanlegvis ikkje får høyre om.  Dei hundane som har desse genene bør ikkje avlast vidare på, men det er opp til oppdrettarane dessverre.  Nokre avlar uansett, om hunden vinn på utstilling......   LINK til sjukdommar som kan ligge på schäfer, og du finn alle andre rasar her òg.....

 Nokre sjukdomar har reccesiv nedarving.  Dvs at hundane er heilt friske om dei har berre eitt gen for sjukdomen.  Dei kan likevel vere bærarar.  Andre sjukdomar har polygenetisk nedarving, og då er det mykje vanskelegare.  Nokre gener er så utbreidd, at raseklubbar har innført DNA-test for å unngå at bærar vert parra med bærar. 

Dixzi og DeLuze vart avliva, pga utposing på spiserør. Link til Kennel Rustadmoen (som har mange gode sider om ulike sjukdommar som kan vere på schäfer.)  Nokre meiner at å utelukke bærarar for avl ikkje har noko hensikt, sidan det er så utruleg store mørketal.  Dette er i så fall ei oppgåve for NKK/NSchK – SKK/SSchK.  Dei kan sette krav om at avlsdyr skal DNA-testast.  Om nokon kjenner til kvalpar som har hatt dette som små, lat meg gjerne få vite namn.  Eg samlar info om hundar, men kjem ikkje til å sei noko om namna til andre. 


Her er ein tankevekkande BBC-dokumentar om avl.  Mange veit ikkje om sjukdomar/defektar på dei rasane dei er interesserte i, og stolar på at oppdrettarar tek ansvar.  Dessverre er det oppdrettarar som avlar på hundar med sjukdomsgen, og som parrar desse med andre individ som er bærarar av samme sjukdomsgen.   Det er òg hundar som vert parra med bestefar/far/bror.  

Sjå filmane som ligg på youtube:   

Pedigree Dogs Exposed  - det er mange fleire videoar, klikk deg vidare på youtube.

Under er ein del informasjon på Norsk Kennelklub.

Hvor ligger hunden begravd?

"Hunderaser på ville veier" er en provoserende dokumentar fra BBC om rasetenkning innen kennelklubbene. Se hvilke sjokkerende metoder og virkemidler enkelte oppdrettere tar i bruk for å oppnå rasemessig "perfeksjon".

Til tross for at det foreligger vitenskapelige bevis for at innavl er årsak til grusomme problemer og lidelser for hunder, fortsetter kenneler over hele verden å dyrke "raserenhet" som et nærmest hellig forbilde. Mange raser er i dag skakkjørte. Gjennom avl er de blitt nesten ugjenkjennelige sammenlignet med de velskapte, funksjonelle hundene kennelene alet opp for hundre år siden.

Skitne hemmeligheter
Dokumentaren viser nærgående bilder av skitne og sjokkerende hemmeligheter innen kennelene.

"Kraftig kost," skrev den britiske avisen The Independent etter at programmet var vist av BBC: "Denne dokumentaren bør få konsekvenser for dyrevernloven."

Verdens største utstilling
Crufts er verdens største hundeutstilling. I dokumentaren ser vi hva som skal til for å delta på Crufts. Og vi får inntrykk av med hvilken jernhånd kennelene styrer eiere og hunder i konkurransen om å bli "Best in Show". 
   

 *Hva er rasestandard?Svar:Rasestandardene er beskrivelser av hvordan et tenkt ideelt eksemplar av den aktuelle rasen skal se ut og bevege seg. Ofte inneholder standarden også en kort beskrivelse av hundens gemytt.  *Hvordan blir disse standardene fastsatt?Svar: Alle raser har et offisielt hjemland og det er dette landet som i utgangspunktet utarbeider standarden for rasen. Disse blir så godkjent av den internasjonale hundeorganisasjonen FCI i Brussel.   *Hvorfor er utseendet viktigere enn helse når standardene settes?Svar:Utseendet er ikke viktigere enn helse – og fokuset på helse har bare blitt større med årene. Et godt utseende eller pen hund skal også være en sunn hund! Rasestandardene endrer seg også i takt med at man får større kunnskap om hunders helse.Selvfølgelig vil det oppstå sykdommer hos hunder som det gjør hos mennesker, men målet er å få så friske og velfungerende hunder som mulig.  *Hvorfor drives det skadelig avl på hunder?Svar:Det er ikke til å unngå at det fødes syke individer av alle arter. I oppdrettsarbeidet må man derfor sørge for at bare de sunneste og friskeste individene får avkom, slik at man gir kommende generasjoner mulighet til å få enda bedre helse. Oppdrett er ikke skadelig for hundene så lenge man som oppdretter er bevisst på hva det innebærer å drive sunt oppdrett.Et tegn på at oppdrettet faktisk er sunt, og stadig blir sunnere, er at rasestandardene kontinuerlig endres på bakgrunn av ny kunnskap man får om hunders helse.Skal man beholde og bevare hunderaser man drive oppdrett. For eksempel er de norske hunderasene på randen av utrydning, og det er derfor viktig å drive aktivt oppdrett for at rasene ikke skal forsvinne.  *Filmen viser at det i England foregår så massiv avl for å få frem et spesielt utseende eller en funksjon at hundene blir deformerte og handicappede, at de blir syke og lider. Hvordan kan du være sikker på at det samme ikke foregår i Norge?Svar:Storbritannia har stort fokus på hundenes helse. Ingen land driver bevisst oppdrett av sykelige hunder! Men å styre hva alle oppdrettere gjør er umulig. Likevel tar NKK alle mulige grep for å hindre at oppdrettet går utover hundenes helse.Dette gjør vi gjennom reglene vi har og rådene vi gir – samt at vi også arrangerer egne avlsråd- og oppdretterkursDessverre finnes det oppdrettere som ikke følger regler og råd, men her kommer utstillingene inn som en viktig faktor. Hunder som vises frem skal ha BÅDE god helse, god funksjonalitet OG et bra utseende.  I Norge er hundehelse en fanesak og NKK tar sterk avstand fra å avle frem et så spesielt utseende (eller funksjon) at dyrene kan ta skade av det. Det er på ingen måte snakk om at man avler frem syke hunder – tvert imot! I 1999 innførte derfor Norsk Kennel Klub en ekstra setning i rasestandardene. Den går på at hunder som viser tegn til aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres hvis de stilles ut. Denne ekstra setningen ble fra 2003 tatt inn i alle rasestandardene den internasjonale hundeorganisasjonen - FCI har godkjent. Skal en hunderase bestå, må man ta vare på den både helsemessig og utseendemessig. Dette gjøres gjennom å avle rasen så rasetypisk som mulig. Bakgrunnen er at alle raser er avlet fram med et bestemt formål i tankene. En fuglehund ser annerledes ut enn en trekkhund eller en vakthund – på samme måte som en maratonløper ser annerledes ut enn en sprinter eller en vektløfter. Oppdrett med rasefokus er derfor overhode ikke sammenlignbart med det nazistene foretok seg.   *Hvordan kan man forsvare rasestandarder som av mange ses på som helseskadelige? Svar:Alle godkjente raser har en offisiell standard - en rasestandard - som er en beskrivelse av hvordan et tenkt ideelt eksemplar av rasen skal se ut og hva slags gemytt den bør ha.

Mange av standardene ble utarbeidet på begynnelsen av 1900-tallet, og inneholdt beskrivelser som man i dag ikke ville ha godkjent.
Grunnen er at man da ikke var forutseende nok til å kunne forstå at man ved å fremheve det som på den tiden var naturlige trekk etter hvert ville kunne skape problemer for hundene.
 

Standardene har vært, og er, i kontinuerlig endring etter hvert som man har fått større og større kunnskap om hva som kan føre til sykdom og skader hos hund.

 Det skal være sunt å være vakker - og målsettingen er at standarden skal beskrive en sunn og funksjonell hund.De ulike rasene tilhører og forbindes med et opprinnelsesland – og det enkelte land setter standarden. Den internasjonale hundeorganisasjonen, FCI, har i løpet av de siste 15-20 årene revidert flere av rasestandardene – spesielt med fokus på at hundene skal være nettopp så sunne og funksjonelle som mulig. Men det tar tid å forandre en rase – også til det bedre! Og ansvaret her ligger hos BÅDE oppdrettere og dommere på utstillingene.  *Hvorfor har man latt avlen i forkant av endringene gå så langt at hundenes helse har stått i fare?Svar:Endringene kom fordi man så at de eksisterende rasestandardene ikke var tydelige nok. Dermed kunne de tolkes feil av oppdretterne.  Rasestandardene ble dermed endret for å tydeliggjøre og gjennom det forbedre dyrenes helse. Ta for eksempel St. Bernhardshunden. De fleste husker vel Tjorven og Båtsmann? Båtsmann hadde de ”typiske” hengende øyelokkene, men slimhinnene var røde.Dette ville IKKE blitt godtatt i forhold til standarden i dag – og på grunn av øynene ville Båtsmann ikke blitt premiert. Om øynene til disse hundene sa rasestandarden på 80-tallet: Øyne – Som regel er ikke nedre øyelokk tettsluttende.I -93 ble dette endret til: Naturlig fast øyelokks-avslutning tilstrebes. Og i 2004 ble det tillagt:…, en liten fold med lite synlig blinkhinne ved nedre øyelokk og en liten fold ved øvre øyelokk er tillatt.   *Hva synes du om raserensingen tyskerne gjorde under krigen?(Dette er tatt med er fordi man i BBC-dokumentaren viser til at den fokuserte hundavlen likner på tyskernes etniske rensing under krigen.)Svar:Helt uforståelig og forkastelig!   *Hvordan kan du da støtte en rendyrking etter helt spesielle standarder når det kommer til hunder?Skal en hunderase bestå, må man ta vare på den både helsemessig og utseendemessig. Dette gjøres gjennom å ha så rene raser så som mulig. Oppdrett med rasefokus er derfor overhode ikke sammenlignbart med det Nazistene foretok seg. I dag har vi flere hunderaser som holder på å dø ut. Hele seks av de syv norske hunderasene er utrydningstruet. Har man da ikke et fokus på å bevare og forbedre rasene, vil de rett og slett bli borte.  *Hvorfor er det viktig å styre utviklingen av hunderaser?For å BEDRE sunnheten – både fysisk og psykisk.Noen hunderaser har utviklet visse trekk som det er riktig å prøve å få bort. Dermed er det viktig å være bevisst i kombinasjonen av avlsdyr slik at man ikke viderefører gener som kan føre til dysfunksjonalitet.   *Men det er jo dere /oppdretterne som har ansvar for at hundene har utviklet seg negativt ved at fokuset på utseendet har blitt viktigere enn å se på hundens helse! Fokuset på utseendet er IKKE viktigere enn fokuset på helse!Og grunnen til at visse raser har utviklet noen trekk for langt er fordi rasestandarden ikke har vært tydelig nok eller at de ikke har blitt godt nok fulgt!  *Hvor mye teller hundens helse og velferd når den stilles ut?Svært mye! Som sagt er utstillingene en viktig arena for å se at rasestandardene opprettholdes – da med fokus på at hundene skal være friske, sunne, funksjonelle OG ha et bra utseende.  *Men på utstillinger er det jo et enormt fokus på nettopp utseende. Hvorfor er ikke helsen viktigere?Helsen ER det viktigste, og en hunds utseende er talende også for den helsestatus. Dermed skal en vakker hund også være en sunn hund. Det som er viktig er at DOMMEREN er klar over hva han/hun skal se etter for å kunne premiere den eller de hundene som er både vakre og sunne. *Filmen viser jo helt tydelig hunder som lider på grunn av skader som er påført dem gjennom ekstrem avl. Hvordan kan du da si at hundeavl er forsvarlig og sunt for dyrene?Hunder skal selvsagt ikke lide, men som mennesker kan også de fødes med sykdommer og skader. Det er ikke nødvendigvis avlen som fører til at noen hunder er mindre friske enn andre. Og igjen må det understrekes at NKK gjennom en årrekke har jobbet med å gjøre hundeavlen her i landet så sunn som mulig.Hundeavlen i Norge er ikke perfekt, men i over 20 år har det vært jobbet kontinuerlig og ikke minst svært bevisst med saken.  For at ikke alle raser skal forsvinne eller bli til en salig blanding, MÅ man styre avlen – og den må styres fornuftig og til hundenes beste!Det er også viktig å ha et bevisst forhold til det som blir ansett som normalt – for det finnes en grense der det normale går over i det ekstreme.Det er ikke slik at om noe er bra, så er MER enda bedre. Noen raser skal for eksempel ha fremtredende øyne. Det betyr likevel ikke at man skal avle frem hunder som har så utstående øyne at det er fare for at de skal falle ut av hodet dem.*Hvem har ansvaret for at hunder ikke blir avlet regelrett i stykker?Helse er viktig for alle parter innen hundeavl.Oppdretterne må være seg sitt ansvar bevisst gjennom å tilegne seg kunnskap både om selve avlen og ikke minst om hundene de vurderer å pare med hverandre.NKK er på sin side ansvarlig for at de rasestandardene for de norske hunderasene er så helsemessig gode som mulig, og for å opprette kurs og informasjonsmateriell som gjør oppdretteren i stand til å tilegne seg den kunnskapen de trenger. NKKs dommerutdanning er også grundig og fokuserer sterkt på helse.Dommernes rolle er viktig, og det er essensielt at de har god kunnskap om hundenes helse, slik at de på utstillinger kan premiere de sunneste hundene med bra eksteriør.   *Hvordan kan man si at hundeavl er god dyrevelferd?Helse står alltid i fokus innen oppdrett.Gjennom oppdrett har man også bedre kontroll over resultatet fordi man velger avlsdyrene med omhu.  I dag har man mange tester som avdekker hvilke sykdommer en hund kan være bærer av. Ved å drive bevisst oppdrett har man mulighet til å unngå å videreføre gener som kan føre til sykdom eller dysfunksjon. De første hundene var domestiserte ulver som hadde som oppgave å varsle farer.Hunder/raser har siden den gang blitt mer spesialisert på ulike oppgaver.For å bevare hundenes unike egenskaper er det derfor essensielt at oppdrettet skjer i kontrollerte former.

   Nytt på sidene 12.08.2018
Ny filmar på filmsida
12.08.2018
Oppdatert gardsbok 2018
12.08.2018
Bilete av Naustvoll Bajas
12.08.2018
Gratulerer med 1årsdagen :)
14.07.2018
Ezra er flytta
06.07.2018
Oppdatert om Schäferavl.
05.07.2018
Oppdatert Enzo
22.06.2018
Oppdatert gardsbok 2018
21.06.2018
Raseklubben - ekskluderer det dei ikkje likar?
07.06.2018
Fleire filmar