Naustvoll Gard VIDEO - FILM Naustvoll Besøksgard Naustvoll Gard Skule Kennel Citagarden Om Citagarden Kjøpe Schäferhund? Neste kull Chakka Hundane heime HD/AD og MH Neste kull Dakota AVL Avlstispe EVA Avlstispe EVA kvardag Avlstispe Bexi Avlstispe Chakka Avlstispe EZRA Hannhund ENZO Ungtispe DAKOTA Unghund Faqima Kull ALBUM BEXI og CHAKKA kvardag Avlstispene bilete Akullet om kvalpingen A-kullet den første tida Akullet AXEROS Akullet ALEX Akullet AGERA Akullet A-KOMPIZ Akullet ANNA Akullet far: Bomber A-KULLET trening A-kullet felles Bkullet - far Dizco Bkull-slekt Bkull-farssida Bkull kvalpeside C kullet - foreldre C kullet - undervegs C kull -kvalpekjøpar C kull KVAR KVALP C-kullet vidare i livet D-kull - Orax Dizco vidare Ekull - med Lexus E-kull vidare F kullet F kullet vidare Minne - Cita Minne Gamlehundane Minne Cita Resultat: Historiar Biletalbum Til sals Gjestebok Kontakt
2925872 besøkande
sidan 6. okt 2012

Avl på rasen vår

Eg er veldig glad i rasen Schäferhund, det veit vel dei fleste.

Kunnskap om genetikk er ein fordel, ved avl på kjæledyr og husdyr.  Vi kan ha mange meiningar om kva som er pent, men nedarvinga skjer utifrå gener.  Det er ikkje alltid raseklubbar lagar reglar som har genetisk grunnlag.  Ofte kan innvalde personar ha svært liten genetisk kunnskap.  Å kunne/forstå nedarving er noko anna, enn å snakke om noko overfladisk(late som).  Andre som ikkje kan det gjennomskuar ikkje at kunnskapen manglar.

Nokre gonger er god informasjon på plass, utan at det påverkar praksis.  Eg saknar faglege gode dialogar og at bestemmelsar for avl vert tekne på genetisk grunnlag.

Denne informasjonen i linken, vert kanskje lest av mange, men om det ikkje får konsekvensar for avlskriteriar og medlemsskap i raseklubb, er det berre pene ord/glansbilete.

LINK til fagtekst i tidsskrift.  ( Kildereferanse: https://skienhundeskole.no/artikler/genetikk.html )

NSchK favoriserer eigne hundar.

NSchK har eigne reglar for avlshundar i Norge, som favoriserer eigne hannhundar framfor svenske og danske hundar.  Ein norsk hund er godkjent for avl i NSchK med Norsk avlsgodkjenning, der minimumskravet er hd C eller betre, ad 1 eller betre, k-test eller ferdselsprøve og minimum G på utstilling etter tysk mønster.  (Det er vel ingen hund som ikkje klarer dette.)

Ein hannhund frå Sverige eller Danmark, må ha Tysk avlskåring, som er mykje meir omfattande.  NSchK godkjenner ikkje den svenske avlsgodkjenninga KORAD, som faktisk har ein svært god mental-undersøking, som er svært viktig ved avl på ein hund som skal brukast.

Om vi skal vere medlem i Norsk Schäferhundklub, blir vi tvinga til å bruke dei hundane klubben har godkjent (Svært få frå brukslinjer). 

Hannhundeigarne i Norsk Schäferhundklub derimot, kan la dei norske hundane sine parre i Sverige, fordi då gjeld dei svenske reglane.  Så dei stenger ute  svenske KORAD-hundar til våre tisper, men får bruke eigne hannhundar på tisper i Sverige (både kryssingsavl og vanleg).  Lagar reglar for seg sjølv, heilt utan noko genetisk grunn.  Kvalmt! 

Avl utanfor NSchK.

Ein stor del av avlen på Schäfer føregår no utanfor NSchK.  Medlemstalet går ned, og for å få det oppatt, vert kvalpekjøparar til oppdrettarane som er innanfor NSchK gitt gratis medlemsskap.  Dette er kanskje folk som ikkje har så mykje fokus på avl og utviklinga der.  Sidan mange solide brukshundfolk er ute av raseklubben, får ei snever gruppe bestemme avlskriteriar. Utstillingar og K-test vert prioritert, framfor mentalitet og helse.  Nokre få "bruksfolk" har meldt seg inn, for å prøve å rette opp den skeive kursen.  Korleis det går, vil vise seg.   Det er svært mykje god avl utanfor NSchK, så rasen vil nok klare seg.

Skuddredde/berørte hundar.

Skuddet er fjerna frå ferdselsprøva. Dette fører til at einaste skuddtest på ein framtidig avlshund innan NSchK, kan vere på utstilling etter tysk mønster og avlsgodkjenninga.  Eg har sjølv sett korleis hundar har reagert der, og dei er absolutt ikkje skuddfaste!  Når dommarar dømmer eigne avkom, eller vennene sine hundar, så vert det kanskje vanskeleg å unngå kameraderi …  Rasen tapar i alle fall på det.

«Deling» pga pelslengd.

Svenskane har ein avlsdatabase som er svært bra.  Der er alle schäferhundane registrert med den pelsen dei har, N/L, og vert korrigert seinare om den er registrert feil.  Vi kan enkelt sjå om kull inneheld langhår, om avlshannar/tisper har gitt langhår, og alle er med og lagar hd/ad-indeks på kvart individ som er røntka.  I Norge har NSchK bestemt at NKK skal skille pelslengd.  Dogweb har altså to databasar.  Det er ikkje mulig å søke på kven som har gitt langhår.  Langhårshundar får heller ikkje hd/ad-indeks, sjølv om foreldre og kullsøsken er normalhåra.  Om ein vaksen normalhåra hund vert omregistrert til langhår, misser den indeksen sin.  NSchK begrunnar delinga med at tyskarane har bestemt at det skal vere slik. Eg ser at person som no er avlsansvarleg i NSchK, er eigar av normalhåra hann, som er brukt på langhår i Sverige og har avkom ...
 

Genetikken for pelslengd.

Normalhår/kort pels er eit dominant gen.  Langhår er eit recessivt gen, og dette er den aller enklaste biten ved avl.  Å dele ein populasjon pga pelslengde, viser kor mangelfull genetisk fagkunnskap avlsråd har (både i Tyskland og i Norge).

Eit «vedtak» godkjende langhår, og eit «vedtak» seier at langhår og normalhår ikkje skal kryssast.  I avl er pelslengde og farge det lettaste å korrigere.  Vi som oppdrettarar kan avle pelslengden vi vil ha, på eit ledd/ein generasjon.  

Når kunnskap om genetikk og nedarving totalt manglar, bør ikkje folk i styrande organ ha makt til å bestemme framtidig avlsstrategi. 

SKK har gjort det einaste rette med å kryssparre pelstype.  ALL HONNØR TIL SKK!

FCI har samme tilråding som SKK. 

Eg håpar det ikkje går for lang tid før NKK forstår, at NSchK ikkje bør bestemme..

Det beste hadde vore at SV og NSchK sjølve hadde innsett tabben, og forandra avlskriteriane.  Men det vert vel for stort tap for "ei store gutta"...

   Nytt på sidene 09.11.2020
Enzo har flytta - lukke til!
09.11.2020
GRATULERER Citagardens Ezra KORAD
01.11.2020
Citagardens Faqima
01.11.2020
Oppdatert Grabben
01.11.2020
Oppdatert VIDEOsida
16.10.2020
Kvardagsbilete Citagardenhundar:)
26.09.2020
Oppdatert Gardsboka 2020
07.09.2020
Tina på utstilling :)
07.09.2020
Gratulerer Ezra :)
30.08.2020
Plan Dakotakull